"การขนส่งหลายรูปแบบ" โดย..หยก แสงตะวัน

Share |

 

                ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า ความเร็วสูง ตลอดจนการเร่งพัฒนาของท่าเรือสองฝั่งในพม่าจากทวาย ถึง ดานัง และ โฮจิมิน ในเวียดนาม หรือการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ลาว,กัมพูชา และจีน ที่กำลังเร่งพัฒนาเช่นกัน ตลอดจนความปั่นป่วนในระบบการเมืองไทย ที่ทำให้ฉุดรั้งประเทศไม่ให้คืบหน้า จนเพื่อนบ้านเร่งรุดไปก่อน หรือ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ จนมีข้อสงสัยว่า ประเทศไทยที่เคยหลงตนเองว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน หรือจะกลายเป็นเพียงเมืองผ่านในอนาคตเท่านั้น

                เอาล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ในระบบ โลจิสติกส์นั้น ทางด้านภาคการขนส่ง ต้องปรับตัวและเข้าใจถึงการขนส่งหลายรูปแบบ (MTO)  ซึ่งปรากฏว่าในความเห็นเรื่อง โลจิสติกส์ ของไทยพบว่ายังสับสนมาก โดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผมขอเรียกง่ายว่า เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีการประสมประสานกันหลายแบบในการขนส่งตลอดทางต้นแต่ต้นทางอีกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เช่นการขนส่งจากโรงงานของผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้าที่ต่างประเทศ ได้ว่าจ้างบริษัทให้บริการโลจิสติกส์หรือ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ให้บริการแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การขนส่งสินค้าส่งออกจากโรงงานโดยทางบก หรือ ทางรถบรรทุกมาที่ท่าเรือคลองเตย แล้ว ขึ้นไปบนเรือเดินทะเลไปประเทศต่างประเทศปลายทางอื่น อันนี้ถือว่าเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง จะต้องออกใบตราส่งแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2549 

หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้ในนิตยสารผู้ส่งออก ประจำเดือน กันยายน 2556

Search


New Arrival

Partner